arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
EGP

EGP

Uchopovač pre malé komponenty
Elektrický 2-prstový paralelný uchopovač s hladko bežiacimi základnými čeľusťami vedenými na valčekových ložiskách

Výhody – Vaše benefity

 • Najvyššia hustota výkonu
  pre použitie menších rozmerov uchopovačov
 • Riadenie cez digitálne I/O
  na jednoduché uvedenie do prevádzky a rýchlu integráciu do existujúcich zariadení
 • Dvoj- až štvorstupňová nastaviteľná uchopovacia sila
  pre jednoduché prispôsobenie citlivým obrobkom
 • Bezvôľové, predpäté vedenie s priečnymi valčekmi
  pre presné uchopovanie takmer konštantnou silou pre všetky prípustné dĺžky prsta
 • Veľmi vysoké maximálne cykly za minútu
  pre najvyššiu produktivitu
 • Kompaktné rozmery
  pre minimálne rušivé obrysy v aplikácii
 • Osvedčené na MPG-plus základni počas tisíc opakovaní
  pre rovnaké uchopovacie sily a zdvihy s identicky vysokou účinnosťou
 • Jednosmerný servomotor bez kief
  pre použitie takmer bez opotrebovania a dlhú servisnú životnosť
 • Riadenie cez IO-Link
  Umožňuje predbežné polohovanie prsta uchopovača a vyhodnotenie stavu uchopovača, ako aj nastaviteľnosť špeciálnych režimov uchopenia.
 • NOVINKA: mazanie mazivami potravinárskej kvality
  ako riešenie pre ľahký vstup do zdravotníckej techniky, automatizácie laboratórií, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu

Možnosti a špeciálne informácie

 • Manuálne nastaviteľná uchopovacia sila
  Pomocou integrovaného otočného spínača možno uchopovaciu silu v prípade EGP 25 nastaviť vo dvoch stupňoch na 100 % a 50 % a v prípade EGP 40, 50 a 64 v štyroch stupňoch na 100 %, 75 %, 50 % a 25 %.
 • Verzia s IO-Link
  Integrácia rozhrania IO-Link umožňuje nastavenie uchopovacej sily, predbežné nastavenie polohy prstov uchopovača a vyhodnocovanie stavu uchopovača.
 • Novinka! Režimy uchopovania s IO-Link
  Okrem režimu uchopenia (FastGrip) pre optimalizáciu času cyklu ponúka verzia IO-Link aj režim uchopenia s pulzným znižovaním uchopovacej sily (SoftGrip) na uchopenie krehkých obrobkov.
 • Verzia rýchlosti S
  pre kratšie doby zatvárania a otvárania vďaka použitiu rôznych prevodových pomerov. Možnosť úpravy uchopovacej sily už nie je dostupná.
 • Voliteľné monitorovanie stavu cez systém externých senzorov.
  Stav uchopovača možno monitorovať externými senzormi.
 • Voliteľné dosky adaptéra
  Montáž uchopovača na prednú stranu, ktorá šetrí miesto, je umožnená pomocou voliteľných adaptérových platní.
 • KA pripájací kábel
  Pripájacie káble s uhlovým alebo priamym samičím konektorom možno objednať v rôznych dĺžkach pre pripojenie uchopovača k zdroju energie a riadiacemu systému na vyššej úrovni.
 • Mazanie mazivami potravinárskej kvality
  Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.